Slovenija je dežela, ki pripoveduje zeleno zgodbo

Slika
I FEEL SLOVENIA

Slovenija pripoveduje zeleno zgodbo. Prisluhnite ji pri dobitnikih znaka Slovenia Green, ki so zavezani trajnostnemu in zelenemu delovanju.

Kamorkoli se ozremo, proti alpskim vrhovom, zelenim gozdovom, jadranskemu morju, skrivnostnemu Krasu, vinogradom ali panonskim ravnicam, vse je zeleno.
Zavezani smo k trajnosti. Že vrsto generacij živimo in delamo z naravo ter stremimo k temu, da jo ohranimo za prihodnje rodove. Ljubezen do svoje čudovite zelene okolice radi delimo tudi z drugimi, ki cenijo trajnostno ravnanje in razvoj.
 

Slovenija je prva država na svetu, ki je dobila naziv Zelena destinacija sveta. V okviru Zelene sheme slovenskega turizma so najbolj trajnostne destinacije, ponudniki, restavracije in nastanitve nagrajeni z znakom Slovenia Green, ki odraža njihov trajnostni pristop in odgovornost do okolja.

Poiščite svoje najljubše zelene kotičke in doživetja; skupaj ustvarjajmo boljši jutri.
https://www.slovenia-green.si